background

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin:

227992
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
216
91
307
2810
Data: 2019-01-22 15:13:53

Oferta Poradni

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZA

 • psychologiczna,

 • pedagogiczna,

 • logopedyczna,

 • badanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań,

 • badania przesiewowe: logopedyczne, pedagogiczne (m.in. ryzyka dysleksji, słuchu Platformą Badań Zmysłów), psychologiczne.

 

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

 • wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od urodzenia do podjęcia nauki w szkole),

 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:

 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • niewidomych i słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • niedostosowanych społecznie - w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym – w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii,

 

 • wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

POMOC PSYCHOLOGICZNA

 • konsultacje psychologiczne,
 • doradztwo zawodowe,
 • zajęcia korekcji zachowań dla dzieci z ADHD,
 • zajęcia socjoterapeutyczne.

POMOC PEDAGOGICZNA

 • konsultacje pedagogiczne,
 • doradztwo zawodowe,
 • warsztaty zawodoznawcze,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

POMOC LOGOPEDYCZNA

 • konsultacje logopedyczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • grupowa terapia logopedyczna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

DZIAŁANIE W ŚRODOWISKU

 • interwencja kryzysowa,
 • zajęcia warsztatowe i psychoedukacyjne,
 • wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek powiatu tczewskiego.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

POMOC DLA RODZICÓW

 • konsultacje psychologiczne, pedagogiczne logopedyczne,
 • zajęcia psychoedukacyjne - „Szkoła dla Rodziców”,
 • szkolenia dla rodziców z zakresu wykorzystywania e – learningu w logopedycznej terapii domowej,
 • wspomaganie rodziny małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

POMOC DLA NAUCZYCIELI

 • wsparcie merytoryczne – indywidualne konsultacje z psychologami, pedagogami, logopedami,
 • cykliczne spotkania dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych,
 • szkolenia rad pedagogicznych,
 • współpraca w udzielaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej.