background

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin:

059148
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
111
126
860
505
Data: 2015-10-05 12:44:11

Aktualności:

Zaproszenie dla nauczycieli szkół specjalnych do udziału w sieci współpracy i samokształcenia

Tczew,28-09-2015

ZAPROSZENIE

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie zaprasza nauczycieli szkół specjalnych do udziału
w sieci współpracy i samokształcenia
koordynowanej przez psychologów naszej placówki. Planujemy zebrać zespół ok. 20-25 nauczycieli ze szkół specjalnych powiatu tczewskiego i gdańskiego, którzy
w zorganizowany sposób  będą współpracować ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie Sieci spotkają się kilka razy w roku szkolnym. Między spotkaniami będą pracować na platformie internetowej udostępnionej przez ORE na stronie doskonaleniewsieci.pl (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Nauczyciele wyznaczą cele oraz program działania sieci. Tematy, nad którymi będą pracować, zostaną ustalone w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb. Współpraca w ramach sieci staje się coraz bardziej powszechną metodą pracy. Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji. Jest to proces wymiany doświadczeń
i zasobów, opierający się na zasadzie partnerstwa. Praca w sieci, choć jest starsza niż internet, największą popularność zdobywa dopiero teraz. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii komunikacyjnych, ta forma działania staje się popularna, ogólnodostępna i otwiera nowe możliwości przed jej użytkownikami.Pracę zespołu będzie koordynować trzech psychologów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tczewie. Koordynator to osoba, która jest odpowiedzialna za aranżowanie pracy sieci współpracy i samokształcenia. Do jego zadań należą: planowanie i organizowanie działań oraz motywowanie uczestników do aktywnego udziału. Rola koordynatora polega przede wszystkim na zapewnianiu uczestnikom odpowiednich warunków do uczenia się i wymiany doświadczeń w ramach sieci. Obowiązkami koordynatora sieci są również: moderowanie zajęć, zapraszanie ekspertów, moderowanie aktywności uczestników na platformie internetowej, sporządzanie planu pracy sieci, rocznego sprawozdania z pracy sieci i promowanie jej w lokalnej społeczności. Nabór uczestników Sieci Współpracy i Samokształcenia będzie prowadzony do 16 października 2015 roku.

Czytaj więcej...

spotkania pedagogów szkolnych szkół ponadgimnazjalnych miasta i powiatu tczewskiego

Tczew dnia, 14-09-2015

DO DYREKTORÓW

PLACÓWEK

MIASTA I POWIATU TCZEWSKIEGO             

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza pedagogów szkolnych szkół ponadgimnazjalnych  miasta i powiatu tczewskiego na spotkania warsztatowe, które będą odbywać się raz w miesiącu
 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie w sali 103 (I piętro).Pierwsze inauguracyjne spotkanie środa 30-09-2015r. o godzinie 9.30.

Z poważaniem

Dyrektor

Poradni -Psychologiczno-Pedagogicznej

 w Tczewie

mgr Aleksandra Radaszewska

 

 

Spotkania pedagogów szkolnych miasta i powiatu tczewskiego

            Tczew dnia, 14-09-2015

DO DYREKTORÓW

PLACÓWEK 

MIASTA I POWIATU TCZEWSKIEGO              

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza  pedagogów szkolnych miasta i powiatu tczewskiego na spotkania warsztatowe, które będą odbywać się jak co roku, w każdy pierwszy czwartek miesiąca
o godzinie 9.30  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie
w sali 103 (I piętro).
Pierwsze inauguracyjne spotkanie 01-10-2015 o godzinie 9.30.

 Z poważaniem

Dyrektor

Poradni -Psychologiczno-Pedagogicznej

 w Tczewie

mgr Aleksandra Radaszewska

 

 

SPOTKANIE DORADCÓW ZAWODOWYCH 28-04-2015

       

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza doradców zawodowych, nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym oraz pedagogów szkolnych (szczególnie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych.

Czytaj więcej...